lørdag, desember 17, 2005

Fishing i Valdres samt kompass-fokusering